خبرهای روز

ایران - نمایش انتخابات، شماره ۷
02 اسفند, 1398

ایران - نمایش انتخابات، شماره ۷

بایکوت گسترده نمایش انتخابات، حذف شرط ثبت اثر انگشت و شناسنامه عکس دار برای تقلبات نجومی
 ایران – انتخابات، شماره ۶
02 اسفند, 1398

ایران – انتخابات، شماره ۶

گزارشها از هزاران شعبه اخذ رآی بیانگر تحریم گسترده انتخابات توسط مردم ایران
پنهان کاری مجرمانه رژیم در مورد ویروس کرونا
02 اسفند, 1398

پنهان کاری مجرمانه رژیم در مورد ویروس کرونا

 پنهان کاری مجرمانه رژیم در مورد ویروس کرونا باعث اضطراب عمومی و افزایش قربانیان میشود
ایران – نمایش انتخابات – شماره ۵
02 اسفند, 1398

ایران – نمایش انتخابات – شماره ۵

فراخونهای مکرر سردمداران رژیم به شرکت در انتخابات تنها عزم عمومی برای تحریم را جزم تر میکند
نگرانی مردم از پنهانکاری رژیم درباره شیوع بیماری کرونا و موضعگیری سخنگوی مجاهدین
01 اسفند, 1398

نگرانی مردم از پنهانکاری رژیم درباره شیوع بیماری کرونا و موضعگیری سخنگوی مجاهدین

 درخواست سخنگوی مجاهدین از پزشکان و پرسنل شریف پزشکی در قم و تهران و شهرهای اطراف
برایان هوک: انتخابات روز جمعه در ایران نمایشی است
01 اسفند, 1398

برایان هوک: انتخابات روز جمعه در ایران نمایشی است

برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: آمریکا ۵تن از اعضای ارشد شورای نگهبان را به خاطر خفه کردن صدای مردم ایران و سلب حق انتخابات آزاد تحریم کرد.

فعالیت های مقاومت

۵عضو شورای نگهبان ارتجاع در لیست سیاه تحریمهای آمریکا قرار گرفتند
01 اسفند, 1398

۵عضو شورای نگهبان ارتجاع در لیست سیاه تحریمهای آمریکا قرار گرفتند

۵عضو شورای نگهبان ارتجاع به خاطر جرائم آنها در نمایش انتخاباتی آخوندها در لیست سیاه تحریمهای آمریکا قرار گرفتند.
01 اسفند, 1398

رم- کارزار تحریم نمایش انتخابات رژیم آخوندی توسط ایرانیان آزاده

کارزار تحریم نمایش انتخابات آخوندی توسط ایرانیان آزاده در رم

پخش زنده سیمای آزادی

عبدالعلی معصومی: طبله عطار

  • گدایان کاخ نشین*
    13 بهمن, 1398

    گدایان کاخ نشین*

    پدیدۀ «گدایان کاخ نشین»، تا پیش از پدیدآمدن حکومت آخوندجماعت، در دنیا بی سابقه بود. این پدیده با این حکومت به دنیا آمد و بی تردید، با سرنگونی این حکومت نیز از صفحۀ روزگار محو خواهدشد.

کنفرانس ها و گردهمایی ها

ويدئوها

گفتگوها