نامه شماری از سناتورها و پارلمانترهای ایرلند به آنتونیو گوترز رژیم ایران از پاندمی ویروس کرونا برای سرکوب و دستگیری مخالفان استفاده می کند.

سناتورها و اعضای پارلمان ایرلند و اعضای پیشین پارلمان اروپا از این کشور طی نامه یی به آنتونیو گوترز دبیرکل ملل متحد و وزیر خارجه ایرلند نوشتند: گزارشهای اخیر از ایران بیانگر این واقعیت است که رژیم از پاندمی ویروس کرونا برای تشدید سرکوب و دستگیری مخالفان و حامیان دمکراسی استفاده می کند....ما براین باوریم که این تحولات نگران کننده در ایران توجه فوری ما و دخالت مستقیم بین المللی را ضروری می کند چرا که رژیم ایران رکورد بسیار وحشتاکی در زمینه حقوق بشر بخصوص در مورد زندانیان سیاسی دارد. شما از اعدام های جمعی هزاران زندانی سیاسی در زندانهای ایران در تابستان ۱۳۶۷مطلعید، که عفو بین الملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل در سالهای اخیر از آن بعنوان یک جنایت ادامه دار علیه بشریت یاد کرده اند. ابراهیم رییسی از مسئولان این قتل عام اکنون رئیس قوه قضاییه رژیم ایران است.

پارلمانترهای ایرلندی خطاب به دبیرکل ملل متحد و وزیر خارجه ایرلند براین اقدامات تاکید کرده اند:
-احضار سفیر رژیم آخوندی و اعتراض به دستگیری دانشجویان ایرانی، امیر حسین مرادی و علی یونسی و دیگر مخالفان و مبارزان درایران و تأکیدبر آزادی فوری این دستگیر شدگان و همه زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی در ایران.
- حمایت از فراخوان رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، خانم مریم رجوی، به دبیرکل سازمان ملل و کمیسار عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران برای فرستادن یک هیئت حقیقت یاب به ایران برای بازدید از زندانها و ملاقات با زندانیان سیاسی

سناتور دیوید نوریس David Norris
سناتور پل دالی Paul Daly
کولم برک Colm Burke
جو اوبرایان Joe O'Brien
جکی کاهیل Jackie Cahill
نیل ریچموند Neale Richmond
تغییر گوینده
جان پری John Perry، وزیر سابق در دولت ایرلند
جیم هیگینز، Jim Higgins
میشل مولهرین Michelle Mulherin
گابریل مک فادن Gabrielle McFadden
برایان اودومنیل، Brian Ó Domhnaill
کاترین نون، Catherine Noone